Coaching.

Coaching kommer egentlig fra sportsverdenen. Dygtige trænere fandt ud af, det var mere effektivt, at lade idrætsudøvere finde de rigtige teknikker ved selv at overveje dem, end at få instruktioner. Det gælder også for min coaching.

Coachen giver ikke instruktioner og helst heller ikke råd; men når vi drøfter din udfordring lytter jeg og spørger. Jeg er trænet i at spørge og i at sikre, at samtalen har struktur. Jeg er også trænet i at vurdere de forskellige niveauer i en samtale således at vi bedre kan målrette os. Desuden har jeg en række redskaber, der kan være med til at skabe overblik og handlemuligheder.

Coaching bygger på positiv psykologi. Det betyder egentlig bare, at vi især har fokus på det, der fungerer bedst, – også når vi taler om svære ting og store udfordringer.

Min coaching er rettet mod dine udfordringer; men vi bruger god tid på at indkredse de vigtigste elementer, og der er altid mulighed for at udvide, indsnævre eller gentænke udfordringerne.

Højskoleforstander Søren W. Larsen, Odder Højskole – “Igennem en længere periode har jeg brugt Louis Mogensen som coach både i forhold til mit arbejde og privat. Louis er som coach vanvittig god til at lytte og til at stille de rigtige spørgsmål. Lynhurtigt sætter han “fingeren på pulsen” og med gode spørgsmål og konkrete anvisninger, bringer han mig altid videre i forhold til de udfordringer, jeg præsenterer ham for. Hans gode konstruktive råd og vejledninger kan altid bruges til direkte handlinger. Dette skyldes helt sikkert hans store menneskekundskab og hans ledelseserfaringer . Hver eneste gang, jeg er blevet coachet af Louis, føler jeg mig i den grad klar til at gå i gang med at løse de udfordringer, jeg har. “