Pædacoaching

Et kursustilbud til bl.a. skoler og vejledere.

 • 5 kurser af 3 timer samt
 • on-line support og kollegial udvikling gennem træning med feedback fra coach
 • materialer til eget brug.

Pædacoaching

Bag dette hjemmestrikkede begreb ligger en frugtbar sammenblanding af pædagogik og coaching.
Kurset vil give lærere nogle redskaber som er særdeles anvendelige i en dagligdag med mange udfordringer.

Coaching er en god mulighed for at få nye redskaber på to fronter:

1. I forhold til elever og borgere

2. I det kollegiale samarbejde.

At lære en coach tilgang betyder ikke, at man skal erstatte de samværsformer man allerede har med elever og kolleger. Det betyder blot, at man får endnu en kommunikationsform at anvende der hvor det er på sin plads.

I coaching har vi sat kommunikationen i nogle faste rammer. Coachen tilbyder dels at holde styr på kommunikationen så den bliver både bred og målrettet; men samtidig er det også coachens opgave at hjælpe den anden til selvreflektion på egne vilkår. Coachen undlader at blande sig i beslutninger og den andens holdninger. Til gengæld udfordrer coachen det grundlag og de blinde pletter han eller hun hører. Endelig har coachen nogle gode modeller der kan anvendes når man står overfor dilemmaer og situationer der håndteres dårligt.

Sådan har jeg selv gjort:

Hvis kolleger eller elever har bedt mig om samtaler, har jeg altid kridtet banen op og bedt dem være med til at vurdere om samtalen skulle fungere som en coaching eller som en samtale hvor vi udveksler erfaringer.

Eksempler på problemstillinger:

Lærere/vejledere:

 • Hvad stiller jeg op med den elev der helt tydeligt tricker noget modvilje i mig?
 • Hvordan undgår jeg at blive hønemor for en speciel type elever?
 • Hvordan får jeg optimeret min arbejdsindsats i forhold til de rammer der gives?
 • Hvordan ønsker jeg at agere i forhold til elever, forældre, kolleger, ledelse?
 • Hvordan undgår jeg at slæbe alt med hjem?

  Elever/Unge:
 • Hvordan håndterer jeg, at min hidsighed skaber problemer for mig?
 • Hvordan skal jeg nogensinde få valgt en uddannelsesretning.
 • Kan jeg lære at parkere mine bekymringer så de ikke hindrer mig i at være elev?
 • Hvordan får jeg hul på det fag jeg har fået et dårligt forhold til?

Dette kursus har til formål at give lærere netop de redskaber man har brug for og derfor læres netop de teknikker og modeller der er aktuelle. Det sikres ved at kursusdeltagerne påtager sig en række øve coachinger som  danner baggrund for personlig feed-back og konkrete vinklinger af kurset.

Pris ved ca. 20 deltager: 2.500 pr. deltager